תכניות עבודה

 

- המתכנן יבצע תכנון ויכין תוכניות עיצוב פנים ויגיש תוכניות כדלהלן:
- תכנית מערך ריהוט (מבט על כללי)
- תכנית בניה והריסה
- תכנית פריסת קירות חדרי אמבטיה ושירותים
- תכנית מיקום נקודות חשמל ותקשורת
- תאום תעלות מיזוג אויר וסימון פתחים
- תכנית מיקום נקודות אינסטלציה ותאום
- תכניות גבס מפורטות
- תכניות תאורה מפורטות