שיפוץ דירת קבלן

מיקום: אשדוד

שטח לתכנון במ"ר: 130 מ"ר + 15 מ"ר

תאריך: 2022

פרוגרמה : זוג