דופלקס ברמת גן

מיקום : רמת גן

שטח בנוי לתכנון במ"ר : 250 מ"ר + 25 מ"ר מרפסת

תאריך : 2020 -2021

פרוגרמה : זוג + 3