Isometry

המאפיין הבסיסי של איזומטריות מישוריות הוא שעליהם לשמור על הקווים הישרים (כלומר, קו ישר תמיד יעבור קו ישר). בהתאם, ישנם שלושה סוגים בסיסיים של איזומטריות: שיקוף, סיבוב והחלקה. בעזרת פעולות אלה ניתן לתאר את כל שאר האיזומטריות.

מידול תלת מימד | תכנון ועיצוב

בניית מודלים מורכבים עם זריזות ומקצועיות.

מבנה חדשני | קומפלקס גיאומטרי

עבודה המשלבת תהליכים ארבע זוויות תצפית המקיפות את המבנה.

Architecture | Yarden Gutman
Architecture | Yarden Gutman
Architecture | Yarden Gutman

2019 By Yarden Gutman