שיפוץ סוויטת הורים

מיקום : סיטי אשדוד

שטח בנוי לתכנון במ"ר : 30 מ"ר 

תאריך : 2020 -2021

פרוגרמה : זוג