Oblong

תכנון מאפס | תכנון על בסיס קיים.


תהליך התכנון כולל מספר שלבים:

- גיבוש חזון תכנון ועיצוב.
- קביעת יעדים - המתכנן עם הלקוח.
- סקירה כללית של המצב הקיים - מה בשטח ומה שצריך כדי לשנות ולהשתפר.
- קביעת תוכנית התכנון - רשימת דרישות.
- בחינת אלטרנטיבות שונות.

 

עיצוב מושלם מתחיל בתכנון נכון.

בעבודתי תוכלו למצוא מחשבה רבה לשילוב בין הפונקציונאלי לאמנותי. המטרה שלי היא להביא את התוצאה הרצויה ללקוחות עסקיים ופרטיים כאחד.

 

2019 By Yarden Gutman