Modern Architecture | Yarden Gutman

Superposition

סופרפוזיציה מדברת לשכבות מידע שמתלבשות זו על זו שבוחנת את מערכת התכנון. בשיטה זו ניתן לתכנן את הפרויקט בצורה הטובה והחיונית ביותר. ברגע שחוצים את כל המידע, ניתן להתאים אותו אחד לשני.

ההנחה זו מגלה מידע חדש על תכנון חלל ותכנון ביעילות ובמהירות בעזרת טכניקות מחשוב פשוטות.

Modern Architecture | Yarden Gutman
Modern Architecture | Yarden Gutman

2019 By Yarden Gutman